Zaufali nam

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Osób Niepełnosprawnych „Tur Borówka” https://turborowka.pl/

Grupa Opty  Stowarzyszenia im. Lecha Wierusza https://opty.info/

Stowarzyszenie Integracji Osób z Upośledzeniem „ Oligus” https://www.zssmatczyn.pl/index.html

Stowarzyszenie Uniwersytetu III Wieku-Płock https://sutwplock.pl/pl

Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie https://wcpr.pl/

Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych” Siódemka” https://stowarzyszenie-siodemka.pl

Lubelski  Związku Inwalidów Narządu Ruchu https://lzinr.lublin.pl/

Stowarzyszenie „ Jawor” https://www.stowarzyszeniejawor.home.pl/

PCPR Pajęczno – 2011 https://www.pajeczno.pcpr.pl/

SOSW TPD “Helenów” https://www.helenow.pl

Stowarzyszenie “Przyszłość Naszych Dzieci” – www.przyszloscnd.org

Stowarzyszenie „Ożarowska” https://www.ozarowska.org.pl/

Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych https://www.maja.leibk.com/

Accessibility